Karadeniz Teknik Üniversitesi
a
 
a

 

EMLEÇ2023'e Davet

EMLEÇ2023 (Endüstriyel Matematik Lisansüstü Eğitim Çalıştayı), 16-20 Ocak, 2023 KTÜ, Trabzon

Avrupa’da ECMI(European Consortium  for Maths in Industry, https://ecmiindmath.org/ ) adı verilen 18 avrupa üniversitesinin oluşturmuş olduğu konsorsiyum, lisans ve lisansüstü öğrenciler için endüstriyel problemlere yönelik  matematiksel modelleme çalıştayları düzenleyerek,  öğrencilerin endüstriyel bir problem için  matematiksel model oluşturma, analiz etme ve raporlama yeteneklerinin gelişimine katkı sağlamaktadırlar.

Geliştirilen öğrenci profili daha sonra Endüstride Matematik Çalıştaylarında yer alarak, gerçek endüstriyel problemlere ait matematiksel modellerin oluşturulması ve analizinde etkin görev üstlenmektedirler.

Bu amaçla ülkemizde 2005 ve 2006 yıllarında lisans düzeyinde başlattığımız ve 2010 yılında uluslararası düzeyde gerçekleştirdiğimiz Endüstriyel Matematik çalıştaylarına çeşitli nedenlerden ötürü ara vermiş bulunmakla beraber  2023 yılı itibariyle tekrar ve daha sıkı bir programla başlayabilmenin heyecanını yaşıyoruz. Eksiklerimizi en yakın zamanda telafi edebileceğimize inanıyoruz.

Çalıştay Formatı

Çalıştay ilk günü  “Endüstriyel Matematik”  ile ilgili uluslararası aktiviteler ile endüstriyel bir problemin modellenme ve analizi konusunda gerekli bilgiler katılımcılarla paylaşılacaktır.

Çalıştay 4 eğitmen ve yardımcıları rehberliğinde 4 ayrı salonda eşzamanlı olarak yürütülecektir. Çalıştay için hazırlanmış olan 4 adet problemin tanıtımı yapılarak katılımcıların çalıştaya gelmeden önce  çalışılacak problemler konusunda önbilgi edinmeleri sağlanacaktır. Bu tanıtımları,   katılımcıların ilgi alanları doğrultusundaki problem etrafında çalışma ekibi oluşturma süreci takip edecektir.

Daha sonra çalışma grubu ve proje eğitmeni kendilerine tahsis edilen salonda probleme ait modeli geliştirme, analiz etme ve raporlama sürecine başlayacaklardır.

Çalışma grubu tarafından Pazartesi-Perşembe günü mesai saatleri içerisinde veya zaman zaman dışarısında  devam eden yoğun çalışma sonucunda elde edilen matematiksel çözüm yöntemi veya model dört günlük yoğun çalışma sonunda Cuma günü 9:00-12:00 saatleri arasında bütün katılımcıların hazır bulunduğu ortamda sunulacaktır. Elde edilen sonuçlara ait detaylı rapor ise çalışma grubu tarafından ve yine eğitmenleri rehberliğinde hazırlanarak web sitemizde yer alacaktır.

Çalıştaya Katılım Nasıl Sağlanabilir?

Üniversitemizde üçüncüsü 16-20 Ocak 2023 tarihleri arasında düzenlenecek olan çalıştaya web sitemizin "Çalıştay Problemleri" sayfasında duyurulan problemlere ilgi duyan, matematik veya mühendislik alanında lisansüstü eğitim görmekte olan herkes başvurabilir. Aday başvuruları belirtilen kriterler çerçevesinde değerlendirilerek başarılı bulunan başvuru sahiplerine çalıştay katılım davet mektubu gönderilecektir.

Çalıştay Katılımcılarına Hangi Düzeyde  Katkı Sağlar?

Her katılımcı grubu, çalıştaydan belirli düzeyde yararlanır:

Farklı bilgi birikimi ve deneyime sahip akademisyenler aynı problem etrafında bir araya gelerek tecrübelerini paylaşır ve yeni fikirler ve çözümler üretirler. Lisansüstü öğrenciler kendilerinden daha deneyimli arkadaşlarla ve eğitmen rehberliğinde çalışarak endüstriyel içerikli problemlere ait modelleme tekniklerini öğrenirler. Deneyimli akademisyenler ise bir çok noktada daha az deneyimli meslektaşlarıyla bilgi alışverişinde bulunma ihtiyacını hissederler ve yeni yaklaşımlar ve fikirleri paylaşmaktan mutluluk duyarlar.

Grup çalışma  salonlarında, akademik unvanı ne olursa olsun her katılımcı problem çözümüne ait fikrini açıkça söyler ve kabul gören fikirler doğrultusunda problem çözüm süreci şekillenir. Çalışma grubu bu yönüyle çözüm merkezli bir çalışma yöntemini esas alır.

Çalıştay Finansmanı Nasıl Gerçekleştirilir?

Programın yürütüldüğü Pazartesi-Cuma günleri arasinda il dışından başvurusu kabul edilen genç araştırmacıların yolluk, konaklama ve iaşe giderleri ilgili Tübitak 2237-A etkinlik destekleme programının bütçesi elverdiği ölçüde karşılanacaktır. Çalıştaya başvurular 26.12.2022-10.01.2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olup sonuçlar bu websitesinde duyurulacaktır.

Üniversitemizde üçüncüsüne ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduğumuz çalıştayda görüşmek üzere,

Organizasyon Komitesi A.
Prof. Dr. Erhan Coşkun
KTÜ Fen Fakültesi Matematik Böl. Öğrt. Üyesi
e-posta: erhan@ktu.edu.tr

 

Önceki Çalıştaydan Görüntüler

DUYURULAR

Başvurusu başarılı olarak değerlendirilen öğrenci listesine "BAŞVURU" sayfasından ulaşabilirsiniz.

   
KONAKLAMA ve ULAŞIM
Haritalar
Konaklama
Ulaşım
ÖNCEKİ ENDÜSTRİYEL MATEMATİK ÇALIŞTAYLARI

1. Çalıştay
25-27 Mayıs 2006

2. Çalıştay
4-8 Ekim 2010
DOKÜMANLAR ve BAGLANTILAR
Üretim Teknolojileri ve Endüstriyel Matematik
Siam Raporu
Endüstride Matematik(Ofis Koltuğu Örneği)
Örnek Çalıştay Raporu
TRABZON
Bilgi
Google Maps
TRABZONDA HAVA DURUMU
booked.net
 
 
a