Karadeniz Teknik Üniversitesi
a
 
a

Değerli Kursiyer Adayları,

Türkiye’de herhangi bir devlet ya da vakıf üniversitesinde matematik veya mühendislik alanında  yüksek lisans veya doktora öğrenimine devam eden genç araştırmacılara yönelik olarak hazırlanan “EMLEÇ2023: Endüstriyel problemler için matematiksel modelleme lisansüstü eğitim çalıştayı” adlı bilimsel eğitim etkinliği 16-20 Ocak 2023 tarihlerinde yüz yüze   gerçekleştirilecektir.

Çalıştaya alanlarında uzman yerli ve yabancı katılımcılar endüstriyel alanlarda ortaya çıkabilen ve çözümü matematiksel yöntemlerin kullanımını gerektiren 4 adet problem sunulacaktır. Katılımcılar ilgi alanları doğrultusunda diledikleri problemi seçerek, problem etrafında oluşan grup üyeleri ile birlikte beş günlük bir çalışma sonucunda geliştirdikleri modeli analiz ederek, ana hatları itibariyle model raporunu hazırlayacaklardır.

Seçilen probleme ait gerekli matematiksel alt yapı, çalıştay rehber eğitimcisi tarafından sunulacak ve modelleme için gerekli ip uçları verilecektir. Ayrıca endüstriyel matematik alanında uzman akademisyenler tarafından da çevrimiçi seminerler gerçekleştirilecektir.

Çalıştay sonucunda katılımcıların endüstriyel içerikli probleme ait bir matematiksel model geliştirme, analiz etme ve raporlama yeteneklerinin geliştirilmesine katkı sağlanmış olunacaktır.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) “2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı” kapsamında gerçekleştirilecek olan bu etkinlik için katılımcılardan herhangi bir sebeple ücret talep edilmeyecektir. Bu projeye katılmak isteyen genç araştırmacıların en geç 18.11.2022 Cuma günü mesai bitimine kadar http://matendustri.ktu.edu.tr/index.php?page=registration adresindeki başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir. Adayın özgeçmişi ve transkripti adayismi.pdf dosyası (tek bir dosya) olarak başvuru sistemine yüklenmelidir. Katılımcıların belirlenmesi işleminin son başvuru tarihini takip eden 15 iş günü içerisinde yapılması planlanmaktadır. Değerlendirme sonucu web sayfamızda yer alacaktır.

Başvuru Şartları

Etkinliğe kabul edilecek katılımcıların belirlenmesinde aşağıdaki ölçüt ve ilkeler uygulanacaktır:

  1. Proje kapsamında yaklaşık olarak 30 katılımcıya TÜBİTAK tarafından sağlanması planlanan destek kapsamında (yol, konaklama, iaşe) katkı sağlanması öngörülmektedir. Bu kapsamda başvurular arasından 30 asıl ve 10 yedek katılımcı seçilecektir.
  2. Başvuruda bulunan adaylar Türkiye’deki devlet veya vakıf üniversitelerin birisinde matematik veya mühendislik alanında lisansüstü düzeyde öğrenim görüyor olmalıdırlar. Katılımcılar başvuru esnasında transkriptlerini de içeren öğrenim durumlarını belgelemelidirler.
  3. Katılımcıların belirlenmesinde mümkün olduğunca üniversite, bölüm/program, bölge ve şehir gibi özellikler dikkate alınacaktır.
  4. Katılımcıların seçiminde öncelikli olarak başarı kriteri esas alınacak olup adayların lisans programlarında kümülatif akademik not ortalaması 4.00 üzerinden en az 3.00 olmalıdır ve uygulamalı matematik derslerinde daha başarılı olan öğrencilere öncelik verilecektir. 
DUYURULAR
   

Kayıt yaptıran katılımcıların dikkatine!

Çalıştaya başvurular Aralık ayının 2. haftası başlayacak olup, bu websayfasından duyurulacaktır.

KONAKLAMA ve ULAŞIM
Haritalar
Konaklama
ÖNCEKİ ENDÜSTRİYEL MATEMATİK ÇALIŞTAYLARI

1. Çalıştay
25-27 Mayıs 2006

2. Çalıştay
4-8 Ekim 2010
DOKÜMANLAR ve BAGLANTILAR
Üretim Teknolojileri ve Endüstriyel Matematik
Siam Raporu
Endüstride Matematik(Ofis Koltuğu Örneği)
TRABZON
Bilgi
Google Maps
TRABZONDA HAVA DURUMU
booked.net
 
 
a