Karadeniz Teknik Üniversitesi Türkçe / English
a
 
ANA SAYFA
 
 
 
ORGANİZASYON
 
 
 
KAYIT
 
 
 
PROBLEMLER
 
 
 
PROGRAM
 
 
 
PROBLEM ÖNER
 
 
 
İLETİŞİM
 
 
a

EM2010 (Uluslararası Katılımlı Endüstride Matematik Çalıştayı), 04-08 Ekim, 2010 KTÜ, Trabzon

Avrupa’da 1960'lı yıllarda ilk olarak Oxford Üniversitesi’nde bir grup Uygulamalı Matematikçi ve Üretim Firması arasında başlatılan işbirliği kısa zamanda verimliliğini ispatlamış gözükmektedir.  Günümüzde her yıl en az on farklı üniversitede Endüstriyel problemlerin matematiksel yöntemlerle çözümünü esas alan ve “Study group with Industry” isimli çalıştaylar düzenlenmektedir. Bu çalıştaylara ait bilgiler http://www.maths-in-industry.org adresinde yer almaktadır. Çalıştaylar hakkında özet bilgi aşağıda yer almaktadır.

Çalıştay Formatı

Geleneksel formatıyla belirtilen çalıştaylar genellikle Pazartesi günü 4-5 firmaya ait problemin firma Ar-Ge temsilcileri tarafından sunumunun ardından, katılımcıların ilgi alanları doğrultusunda her bir problem için tahsis edilen çalışma odasında bir araya gelerek probleme ait çözüm arayışlarını içermektedir. Problemin çalışıldığı ortamda firma yetkilisi devamlı olarak hazır bulunarak, çözüm süreci için gerekli  veri ve bilgileri katılımcılarla paylaşmaktadır. Çalışma grubu tarafından Pazartesi-Perşembe günü mesai saatleri içerisinde veya zaman zaman dışarısında  devam eden yoğun çalışma sonucunda elde edilen matematiksel çözüm yöntemi veya model dört günlük yoğun çalışma sonunda Cuma günü 9:00-12:00 saatleri arasında firma yetkililerinin de bulunduğu ortamda sunulur. Elde edilen sonuçlara ait detaylı rapor ise çalışma grubunda yer alan gönüllü birkaç akademisyen tarafından hazırlanarak yukarıda belirtilen web sistesinde duyurulur.

Çalıştaya Kimler Katılabilir veya Katılmalıdır ?

Ülkemizde birincisi 4-8 Ekim 2010 tarihleri arasında düzenlenecek çalıştaya probleme ilgi duyan ve çözümüne yardımcı olabileceğini düşünen matematikçiler başta olmak üzere her akademisyen ve lisansüstü öğrencisi çalıştaya katılabilir. Problemlerin ilgi alanlarına benzer alanlarda akademik çalışma yürüten her akademisyen çalıştayın doğal ve davetli katılımcısıdır. Ülkemiz için en iyi formatın nasıl olacağı ilk çalıştaydan sonra yapılacak değerlendirme toplantısında incelenecektir. Ayrıca takip eden çalıştaylar için ev sahipliği yapacak üniversitelerimizin değerlendirme toplantısında belirlenmesi planlanmaktadır.

Çalıştaya Problem Nasıl Önerebilirim?

Çalıştaya firma yetkilisi olarak problem önermek istiyorsanız bu web sistesinde bulunan Problem Öner arayüzünde gerekli iletişim bilgilerinizi giriniz. Ayrıca üretimle ilgili probleminizin kısa tanıtımını belirtilen form aracılığı ile bizlere gönderiniz. Problem öneriniz organizasyon komitesi tarafından incelenerek, çalıştayda incelenip incelenemeyeceği konusunda sizleri bilgilendirecektir. Gerekirse organizasyon komitesi sizlerle yüzyüze ön görüşme talep edebilir. Önerilecek problem

  • İleri teknoloji kullanımı gerektiren bir üretim alanına ait olmalı ve
  • Çözümü matematiksel yöntemlerin kullanımını
gerektirmelidir.

Çalıştay Katılımcılarına Hangi Düzeyde  Katkı Sağlar?

Her katılımcı grubu, çalıştaydan belirli düzeyde yararlanır:
Firma yetkilileri önerdikleri problemin çözümüne ait yeni yaklaşım yöntemleri, matematiksel modeller veya en kötü ihtimalle bilimsel ipuçları elde ederler. Önerilen bilimsel yöntemleri esas alan teknolojileri kullanmak suretiyle üretim maliyetlerini düşürür, üretim kalitelerini yükseltir ve dolayısıyla  küresel ekonomide rekabet güçlerini artırırlar.
Farklı bilgi birikimi ve deneyi sahip akademisyenler aynı problem etrafında bir araya gelerek tecrübelerini paylaşır ve yeni fikirler ve çözümler üretirler. Özellikle Lisansüstü öğrenciler ve genç akademisyenler, deneyimli uluslar arası düzeyde alanlarında söz sahibi akademisyenlerle bir arada çalışmak suretiyle  onlardan pratik anlamda çok şeyler öğrenirler. Deneyimli akademisyenler ise bir çok noktada daha  az deneyimli meslektaşlarıyla bilgi alışverişinde bulunma ihtiyacını hissederler ve yeni yaklaşımlar ve fikirleri paylaşmaktan mutluluk duyarlar.
Grup çalışma  salonlarında, akademik unvanı ne olursa olsun her katılımcı problem çözümüne ait fikrini açıkça söyler ve kabul gören fikirler doğrultusunda problem çözüm süreci şekillenir. Çalışma grubu bu yönüyle çözüm merkezli bir çalışma yöntemini esas alır.

Çalıştay Finansmanı Nasıl Gerçekleştirilir?

Geleneksel formatıyla katılımcılar yol masraflarını kendileri karşılarlar. Programın yürütüldüğü Pazartesi-Cuma günleri arasında aşağıdaki kriterleri sağlayan genç araştıramcıların konaklama ve iaşe giderlerinin Tübitak ve organizasyona destek veren yerel kuruluşların katkılarıyla karşılanması planlanmaktadır.

Katılım desteği sağlanacak 35 yaş aşağısındaki araştırmacıların

  • Uygulamalı matematik anabilim dalında lisansüstü eğitim yapıyor veya eğitimlerini tamamlamış olmaları
  • Sözlü iletişim için yeterli yabancı dil(İngilizce) düzeyine sahip olmaları
çalıştayın kendileri için faydalı olması bakımından önemlidir. Bu kriterler dışındaki katılımcılara destek sağlanması konusunda organizasyon komitesi yerel ve ulusal kuruluşlar bazında destek arayışlarını sürdürmektedir.

Ülkemizde ilki bizim ev sahipliğimizde ve ikincisi de belki de sizin üniversitenizde ve ev sahipliğinizde  düzenlenecek olan çalıştaylarda görüşmek ümidiyle,

Organizasyon Komitesi A.
Prof. Dr. Erhan Coşkun
KTÜ Fen-Ed. Fakültesi Matematik Böl. Öğrt. Üyesi
e-posta: erhan@ktu.edu.t

 

DUYURULAR
   

Kayıt yaptıran katılımcıların dikkatine!

Lütfen kaydınızı 15 Eylül 2010 tarihine kadar matendustri@ktu.edu.tr adresine mesaj göndererek teyit ediniz.

KONAKLAMA ve ULAŞIM
Haritalar
Ulaşım
Konaklama
ÖNCEKİ ENDÜSTRİYEL MATEMATİK ÇALIŞTAYLARI

1. Çalıştay
25-27 Mayıs 2006

2. Çalıştay
4-8 Ekim 2010
DOKÜMANLAR ve BAGLANTILAR
Üretim Teknolojileri ve Endüstriyel Matematik
Siam Raporu
Başarı Hikayeleri
Endüstride Matematik(Ofis Koltuğu Örneği)
Tanıtım Formu
Afiş
ENDÜSTRİYEL MATEMATİK GRUBU
Çalışma Grubuna Katıl
TRABZON
Bilgi
Google Maps
TRABZONDA HAVA DURUMU
TRABZON
 
 
a